Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Mae Diogelu Pobl yn Fater i Bawb!

Cyngor a chanllawiau ar gyfer asiantaethau, sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, gan gynnwys teuluoedd a rhieni, yn ogystal ag aelodau o'r gymuned ehangach. Eu bwriad yw eu helpu i gadw ein plant, pobl ifainc ac oedolion mewn perygl yn ddiogel.

Amdanon ni

Safeguarding-Paper-Chain

Plant a Phobl Ifainc

Mae'n bwysig eich bod chi'n deall sut i gadw eich hun yn ddiogel a phwy mae modd i chi droi atyn nhw am help a chymorth.

Rhieni neu Gynhalwyr

Diogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifainc.

Oedolion

Gweld cyngor a gwybod sut i leisio pryderon os ydych chi'n poeni am eu diogelwch.

Gweithwyr proffesiynol

Rydyn ni'n nodi bod gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yn ased gwerthfawr wrth fynd ati i gyflawni deilliannau cadarnhaol.

Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg

Newyddion diweddaraf ac achlysuron

Celebration of Good Practice Event

Celebration of Good Practice Event

Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board is holding its first ever Celebration of Good Practice event.

21 August 2019

Adolygiad Dynladdiadau Trais Domestig wedi'i gyhoeddi gan Bartneriaeth Cymunedau Diogel a'r Bwrdd Diogelu

Adolygiad Dynladdiadau Trais Domestig wedi'i gyhoeddi gan Bartneriaeth Cymunedau Diogel a'r Bwrdd Diogelu

Adolygiad Dynladdiadau Trais Domestig wedi'i gyhoeddi gan Bartneriaeth Cymunedau Diogel a'r Bwrdd Diogelu

21 August 2019

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

21 August 2019

Safeguarding Board publishes its Annual Report for 2018/19

Safeguarding Board publishes its Annual Report for 2018/19

This Report highlights the work that the CTSB has undertaken during 2018/19 in pursuit of our aim to ensure that the people of Cwm Taf are safeguarded from abuse, neglect or other forms of harm.

21 August 2019

Gyda'n Gilydd, Gallwn Ni Atal Plant rhag Cael eu Cam-drin yn Rhywiol

Atal Plant rhag Cael eu Cam-drin yn Rhywiol

01 April 2019

Hafan