Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Y Newyddion Diweddaraf ac Achlysuron


Y Gweinidog Addysg yn lansio cynllun gweithredu newydd i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein

Y Gweinidog Addysg yn lansio cynllun gweithredu newydd i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi lansio Cynllun gweithredu diogelwch ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc 2019. Dyma'r diweddariad blynyddol cyntaf i'r cynllun gwreiddiol a gyhoeddwyd fis Tachwedd 2018

03 January 2020

Bwrdd Diogelu yn cyhoeddi lansiad gwefan newydd

Bwrdd Diogelu yn cyhoeddi lansiad gwefan newydd

The Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board is pleased to announce the launch of its new website,

18 December 2019

Safeguarding Board publishes its Annual Report for 2018/19

Safeguarding Board publishes its Annual Report for 2018/19

This Report highlights the work that the CTSB has undertaken during 2018/19 in pursuit of our aim to ensure that the people of Cwm Taf are safeguarded from abuse, neglect or other forms of harm.

21 August 2019

Celebration of Good Practice Event

Celebration of Good Practice Event

Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board is holding its first ever Celebration of Good Practice event.

21 August 2019

Adolygiad Dynladdiadau Trais Domestig wedi'i gyhoeddi gan Bartneriaeth Cymunedau Diogel a'r Bwrdd Diogelu

Adolygiad Dynladdiadau Trais Domestig wedi'i gyhoeddi gan Bartneriaeth Cymunedau Diogel a'r Bwrdd Diogelu

21 August 2019

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

21 August 2019

Gyda'n Gilydd, Gallwn Ni Atal Plant rhag Cael eu Cam-drin yn Rhywiol

Atal Plant rhag Cael eu Cam-drin yn Rhywiol

01 April 2019

Tudalennau yn yr adran yma