Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr
Partnership - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil & Bridgend

Safeguarding Board - Cwm Taf Morgannwg