Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Mae Diogelu Pobl yn Fater i Bawb!

Cyngor a chanllawiau ar gyfer asiantaethau, sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, gan gynnwys teuluoedd a rhieni, yn ogystal ag aelodau o'r gymuned ehangach. Eu bwriad yw eu helpu i gadw ein plant, pobl ifainc ac oedolion mewn perygl yn ddiogel.

Amdanon ni

Safeguarding-Paper-Chain

Plant a Phobl Ifainc

Mae'n bwysig eich bod chi'n deall sut i gadw eich hun yn ddiogel a phwy mae modd i chi droi atyn nhw am help a chymorth.

Rhieni neu Gynhalwyr

Diogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifainc.

Oedolion

Gweld cyngor a gwybod sut i leisio pryderon os ydych chi'n poeni am eu diogelwch.

Gweithwyr proffesiynol

Rydyn ni'n nodi bod gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yn ased gwerthfawr wrth fynd ati i gyflawni deilliannau cadarnhaol.

Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg

Newyddion diweddaraf ac achlysuron

Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel

Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel

Heddiw caiff Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel gyntaf Cymru ei lansio (18 – 22 Medi 2023), a drefnwyd gan Rwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru.k.

18 September 2023

Logan Mwangi Adolygiad Ymarfer Plant

Logan Mwangi Adolygiad Ymarfer Plant

Logan Mwangi Adolygiad Ymarfer Plant

24 November 2022

Wythnos Diogelu 2022 - Diogelu Ein Cymunedau rhag Camfanteisio

Wythnos Diogelu 2022 - Diogelu Ein Cymunedau rhag Camfanteisio

Wythnos Diogelu 2022 - Diogelu Ein Cymunedau rhag Camfanteisio

01 November 2022

Gwella'r gefnogaeth a'r gwasanaethau i ddynion hŷn sy'n cael eu cam-drin yn Ddomestig

Gwella'r gefnogaeth a'r gwasanaethau i ddynion hŷn sy'n cael eu cam-drin yn Ddomestig

Join the Commissioner in a Webinar to discuss her report on the support and services available for older men experiencing domestic abuse.

10 October 2022

Sioe deithiol yn ymweld â Pen-y-Bont ar Ogwr i roi cyngor magu plant yn gadarnhaol

Nid yw magu plant yn rhwydd bob amser; mae ymgyrch Magu Plant. Rhowch amser iddo Llywodraeth Cymru, eisiau helpu trwy roi gwybodaeth, cyngor a chymorth ynglŷn â magu plant mewn modd cadarnhaol i rieni sydd â phlant hyd at 18 oed.

13 July 2022

Sioeau teithiol ledled Cymru dros yr haf i roi cyngor magu plant yn gadarnhaol

Nid yw magu plant yn rhwydd bob amser; mae ymgyrch Magu Plant. Rhowch amser iddo Llywodraeth Cymru, eisiau helpu trwy roi gwybodaeth, cyngor a chymorth ynglŷn â magu plant mewn modd cadarnhaol i rieni sydd â phlant hyd at 18 oed.

22 June 2022

World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day takes place every year on 10th September. This is when organisations and communities around the world come together to raise awareness of how we can create a world where fewer people die by suicide.

10 September 2021

Safeguarding Week - Talking Saves Lives.

Monday, 16th November will mark the beginning of Safeguarding Week 2020 and Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board (CTMSB)

11 November 2020

Amddiffyn a Diogelu Pobl Hŷn: Pecyn Gwybodaeth Covid-19

I bobl hŷn sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin neu'n profi, a'r rhai sydd wedi dioddef trosedd neu wedi'u targedu gan droseddwyr, bydd y misoedd diwethaf wedi bod yn anhygoel o anodd.

05 June 2020

Pum ffordd o helpu plant a phobl ifanc i gadw'n ddiogel yn ystod cyfyngiadau symud coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru a sefydliadau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn annog y cyhoedd i helpu i gadw plant yn ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.

22 May 2020

Hafan