Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Y Newyddion Diweddaraf ac Achlysuron


World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day takes place every year on 10th September. This is when organisations and communities around the world come together to raise awareness of how we can create a world where fewer people die by suicide.

10 September 2021

Safeguarding Week - Talking Saves Lives.

Safeguarding Week - Talking Saves Lives.

Monday, 16th November will mark the beginning of Safeguarding Week 2020 and Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board (CTMSB)

11 November 2020

Amddiffyn a Diogelu Pobl Hŷn: Pecyn Gwybodaeth Covid-19

Amddiffyn a Diogelu Pobl Hŷn: Pecyn Gwybodaeth Covid-19

I bobl hŷn sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin neu'n profi, a'r rhai sydd wedi dioddef trosedd neu wedi'u targedu gan droseddwyr, bydd y misoedd diwethaf wedi bod yn anhygoel o anodd.

05 June 2020

Pum ffordd o helpu plant a phobl ifanc i gadw'n ddiogel yn ystod cyfyngiadau symud coronafeirws

Pum ffordd o helpu plant a phobl ifanc i gadw'n ddiogel yn ystod cyfyngiadau symud coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru a sefydliadau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn annog y cyhoedd i helpu i gadw plant yn ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.

22 May 2020

Gweinidog yn lansio ymgyrch 'Ni ddylai cartref fod yn lle ofn'

Minister launches 'Home shouldn't be a place of fear' campaign with a message to victims of domestic abuse: Support is available, you are not alone

20 May 2020

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae'r Heddlu yng Nghymru yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu'r rheini sydd wedi wynebu trais neu gamdriniaeth rywiol, a dwyn troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd.

05 May 2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2020/21

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi'i Gynllun Blynyddol ar gyfer 2020/21

31 March 2020

Online Safety Half Term Digest

Your half termly digest of online safety news, resources, events and competitions from the previous half term, plus a look at what's coming up this half term.

28 February 2020

Beth hoffech chi ei weld yng Nghynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg ar gyfer 2020/21?

What would you like to see in the Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board's Annual Plan for 2020/21?

05 February 2020

National Sexual Abuse and Sexual Violence Awareness Week 2020

The third annual national awareness week is scheduled to take place from the 3rd – 9th February 2020 across the UK.

03 February 2020

Tudalennau yn yr adran yma