Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Y Newyddion Diweddaraf ac Achlysuron


Gweinidog yn lansio ymgyrch 'Ni ddylai cartref fod yn lle ofn'

Minister launches 'Home shouldn't be a place of fear' campaign with a message to victims of domestic abuse: Support is available, you are not alone

20 May 2020

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae'r Heddlu yng Nghymru yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu'r rheini sydd wedi wynebu trais neu gamdriniaeth rywiol, a dwyn troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd.

05 May 2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2020/21

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi'i Gynllun Blynyddol ar gyfer 2020/21

31 March 2020

Online Safety Half Term Digest

Your half termly digest of online safety news, resources, events and competitions from the previous half term, plus a look at what's coming up this half term.

28 February 2020

Beth hoffech chi ei weld yng Nghynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg ar gyfer 2020/21?

What would you like to see in the Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board's Annual Plan for 2020/21?

05 February 2020

National Sexual Abuse and Sexual Violence Awareness Week 2020

The third annual national awareness week is scheduled to take place from the 3rd – 9th February 2020 across the UK.

03 February 2020

Awydd gwybod rhagor am Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion?

Child and Adult Practice Reviews are carried out by Regional Safeguarding Boards following significant incidents where abuse or neglect of a child or an adult at risk is known or suspected.

29 January 2020

Y Gweinidog Addysg yn lansio cynllun gweithredu newydd i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi lansio Cynllun gweithredu diogelwch ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc 2019. Dyma'r diweddariad blynyddol cyntaf i'r cynllun gwreiddiol a gyhoeddwyd fis Tachwedd 2018

03 January 2020

Bwrdd Diogelu yn cyhoeddi lansiad gwefan newydd

The Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board is pleased to announce the launch of its new website,

18 December 2019

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

21 August 2019

Tudalennau yn yr adran yma