Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2020/21

CTMSB-logo-Final

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi'i Gynllun Blynyddol ar gyfer 2020/21

Mae'r Cynllun yn cynnwys y blaenoriaethau y bydd y Bwrdd yn canolbwyntio arnyn nhw a sut byddan nhw'n cael eu cyflawni.

I weld y cynllun, dewiswch y ddolen isod.

(Ar hyn o bryd rydym yn aros am gyfieithiad)
Wedi ei bostio ar Tuesday 31st March 2020